Zastupitelstvo

Právo na informace

Zákon č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

Informace o obci Křenov – Obec byla založena v souladu s Ústavou ČR a zák.č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je základním územním samosprávným celkem, právnickou osobou.
Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem.  Sídlem obce je Křenov čp.26, 569 22, Křenov.
Obec plní úkoly v oblasti samostatné působnosti.
Obecní úřad vykonává státní správu v oblasti přenesené působnosti.

Organizační struktura
Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce, které je v tomto volebním období 2014 – 2018 devítičlenné.

Členy zastupitelstva obce jsou:
Jaroslav Štefl, starosta
Lukáš Mach, místostarosta
Mgr. Pavel Kovářík, předseda finančního výboru
Pavel Kozelek, předseda výboru životního prostředí a stavebního
Mgr. Pavel Šejnoha, člen výboru životního prostředí a stavebního
Jiří Válek – člen kontrolního výboru
René Dokoupil, předseda kontrolního výboru
Tomáš Dub – předseda kulturního výboru
Martin Ivánek – člen finančního výboru

Členové Výborů:

Jaroslav Slechan – člen kontrolního výboru
Hana Formánková  členka finančního výboru
Emílie Šteflová – členka kulturního výboru
Rada obce nebyla ustanovena.

Obec má zřízen finanční, kontrolní, životní prostředí a kulturní výbor
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a další pracovníci.
V čele obecního úřadu stojí starosta pan Jaroslav Štefl

Obec Křenov je zřizovatelem příspěvkové organizace:

  1. Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy,  příspěvková organizace,
    která má tyto složky – základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna