Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

do denního stacionáře a soc. terapeutických dílen

 

Co požadujeme?

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru sociální práce (kvalifikace pro sociálního pracovníka dle § 110 zákona 108/2006 Sb.), popř. v oboru psychologie, spec. pedagogiky, práva, apod.

 • trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B podmínkou - aktivní řidič

 • spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikační dovednosti, kreativitu, emoční stabilitu, empatii, ochotu vzdělávat se

 • aktivní přístup k práci, schopnost týmové práce

 • dobrá znalost práce s PC

 • otevřenost a ochotu pracovat v církevní organizaci v souladu s jejím posláním a hodnotami

Co nabízíme?

 • zajímavou a smysluplnou práci, kvalitní pracovní vybavení

 • možnost odborného růstu a profesního rozvoje, vzdělávání

 • práci v příjemném prostředí a kolektivu, podporu týmu, zaškolení, spolupráce s odborníky

 • podporu externího supervizora a metodických konzultantů

 • možnost seberealizace, samostatnost a odpovědnost

 • 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, další firemní benefity

Jaká bude hlavní náplň Vaší práce?

 • pomoc lidem s mentálním postižením v ambulantních službách

 • poskytování soc. poradenství, mapování životní situace klientů, nastavení individuálních cílů

 • provádění soc. šetření, pomoc s vyřizováním osobních záležitostí při uplatňování práv klientů

 • spolupráce s externími odborníky, institucemi, opatrovníky, rodinami klientů, lékaři

 • vytváření vnitřních metodik a pravidel dle standardů kvality soc. služeb

Místo výkonu práce: Moravská Třebová

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 /nebo dříve/

Výše úvazku: plný – 40 hod. týdně

Základní mzda: 26 000 Kč

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:  ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis

Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení:

Prohlašuji, že mě Charita Moravská Třebová seznámila se zpracováním osobních údajů v souvislosti s ucházením se o zaměstnání.

Přihlášky zasílejte do 28. 8. 2020 na adresu: Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová - obálku označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SOC. PRACOVNÍK DS, STD“, nebo scanem na e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz

Vybraní zájemci budou pozváni k přijímacímu pohovoru.

Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

Seznámení uchazeče o zaměstnání se zpracováváním osobních údajů

ve smyslu článku 13 nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s  nařízením EU 2016/679, jsme povinni Vás upozornit na následující skutečnosti:

 1. Pro uskutečnění výběrového řízení potřebuje znát a zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Pracovnice/Pracovníci se Vás budou prostřednictvím dotazníku dotazovat pouze na nezbytně potřebné údaje související s pracovněprávním vztahem. Záleží pouze na Vás, zda nám sdělíte i další údaje.

 2. Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Ten se považuje za určitelný, jestliže jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu – jméno, příjmení, adresa, datum narození,….

 3. Zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné z důvodu (účelu) plnění povinností zaměstnavatele podle příslušných právních předpisů a z důvodu oprávněného zájmu zaměstnavatele pro účely zaměstnání. Pro vyloučení pochybností Vás informujeme, že osobní údaje pro účely podání přihlášky do výběrového řízení jste nám povinni poskytnout, jelikož se jedná o zpracování osobních údajů na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu našeho oprávněného zájmu.

 4. Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení a po skončení výběrového řízení budou archivovány pouze ty osobní údaje subjektu, u nichž to ukládají příslušné právní předpisy po dobu uvedenou ve skartačním a archivačním řádu, uvedenou.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 1. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,

 • datum narození,

 • adresa trvalého pobytu,

 • Vaše kontaktní údaje (email, telefon),

 • trestní bezúhonnost,

 • údaj o vzdělání,

 • podpis,

které jste nám poskytl/a za stanoveným účelem.

 1. Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, jež odpovídá technické úrovni dostupných prostředků, které jsou finančně dostupné pro nás jako pro správce.

Veškeré Vámi poskytnuté údaje budou vedené v listinné podobě i v elektronické podobě.

 1. Veškeré údaje jsou chráněny proti zneužití a zpřístupněny pouze ředitelce, příslušnému vedoucímu pracovníkovi a členům výběrové komise. Tito jsou vázáni mlčenlivostí, a to i pro dobu po ukončení pracovního poměru.

 2. Informace o Vašich osobních údajích nebudou bez Vašeho souhlasu předávány žádným jiným osobám ani organizacím.

Práva uchazečů o zaměstnání jako subjektů údajů:

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci;

 • Informace o Vašich osobních údajích mohou být sdělovány jiným osobám nebo organizacím pouze s Vaším souhlasem;

 • Veškerá Vaše osobní data nebudou používána za jiným účelem, než jak je s Vámi dohodnuto;

 • Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Více o zpracovávání osobních údajů pro tento účel naleznete na www.mtrebova.charita.cz/gdpr/

 

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na koordinátora pro GDPR: Mgr. Pavel Šejnoha, kterého lze kontaktovat poštou na adrese Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese pavel.sejnoha@mtrebova.charita.cz.