Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Shrnutí a vyúčtování nákladů v obci Křenov za odvoz odpadů rok 2020

Shrnutí a vyúčtování nákladů v obci Křenov za odvoz odpadů rok 2020Shrnutí a vyúčtování nákladů v obci Křenov za odvoz odpadů, srovnání let 2019 a 2020.

Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vás seznámil s odpadovým hospodářstvím v naší obci. Pro srovnání uvádím náklady na svoz a likvidaci odpadu za rok 2020 a 2019.

Náklady obce rok 2020….. 451 255,- Kč rok 2019……… 375 002,- Kč

Příjmy obce z poplatku za svoz odpadu rok 2020….. 223 150,- Kč rok 2019…….. 162 839,-Kč

Odměny za vytříděný odpad EKOKOM rok 2020……..72 677,- Kč rok 2019………..63 992,- Kč

DOPLATEK obce rok 2020……155 428,- Kč rok 2019………148 171,- Kč

Dále bych chtěl zhodnotit výsledky zavedení třídění plastu systémem „door to door“.

V roce 2019 se v obci vytřídilo 6,84 tuny plastu. Zavedením systému pytlového sběru plastu od domu se v obci v roce 2020 vytřídilo 8,7 tuny.

Takže se nám podařilo vytřídit o 1,86 tuny více plastu.

Největšího úspěchu v naší obci jsme však dosáhli v produkci směsného komunálního odpadu. V roce 2019 jsme vyprodukovali 101,94 tuny, ale v roce 2020 81,3 tuny.

Pokles tedy činil 20,64 tuny. Podíl na tomto snížení má vážení komunálního odpadu při každém svozu, za což bych chtěl poděkovat panu Martinu Ivánkovi, který umožnil obci vážení svozového vozidla na firmě ZEMOS Křenov.

Co nás však zajímá nejvíce, je poplatek občanů za svoz odpadu. Ten v letošním roce zůstal ve výši 600,- Kč na občana z důvodu viz. níže.

Závěrem bych rád poděkoval všem občanům, kteří třídí odpad.

Místostarosta Libor Vlk

 

Nová legislativa, kterou narychlo v závěru roku schválil parlament, zásadně změnila systém nakládání s odpady. Novinkou je zejména povinnost vytřídit a recyklovat většinu odpadu. Česko muselo tyto zákony přijmout kvůli sladění s legislativou Evropské unie. Zatímco nyní se k recyklaci vytřídí zhruba 40 procent komunálního odpadu, v roce 2025 to podle nové legislativy bude muset být z 55 procent a v roce 2035 dokonce 65 procent. Obce dosud obvykle volily skládkování, protože to pro ně bylo nejlevnější. Teď se jim naopak prodraží. Poplatek za tunu komunálního odpadu uloženého na skládku totiž z loňských 500 korun letos stoupl na 800 korun, a nadále poroste. V roce 2029 se vyšplhá dokonce až na 1850 korun. Od roku 2030 potom bude skládkování zcela zakázáno.