Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Veřejná výzva - obsazení pracovního místa účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka

Veřejná výzva - obsazení pracovního místa účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u JevíčkaObec Bělá u Jevíčka

Bělá u Jevíčka 7, 569 43 p. Jevíčko


Veřejná výzva

V souladu s ustanovením §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, vyhlašuji veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa

účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.

Místo výkonu: Obecní úřad Bělá u Jevíčka

Nástup: od 1.6.2021 na dobu neurčitou popř. dle dohody.

Druh práce:

 • výkon činností na úseku finančního účetnictví, daní a poplatků a další ekonomické agendy /inventarizace majetku, fakturace…/

 • personální a mzdová agenda

 • archivační a skartační řízení

 • pokladna, spisová služba, elektronické bankovnictví

 • evidence majetku obce

 • sestavování rozpočtu obce

Platové zařazení:

 • v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 • 10. tarifní třída

Pracovní úvazek:

 • 40 hodin týdně popř. dle dohody

Předpoklady pro výkon práce dle § 4 zák.č. 312/2002 Sb.:

 • fyzická osoba je občanem ČR, popř. je cizím stáním příslušníkem a v ČR má trvalý pobyt

 • věk minimální 18 let

 • způsobilost k právním úkonům

 • ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru

 • znalost účetní legislativy a zákonů vztahující se k činnosti samosprávných celků

 • bezúhonnost

Další požadavky stanovené Obcí Bělá u Jevíčka:

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

 • znalost účetního programu TRIADA výhodou

 • zkouška odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření výhodou

 • znalost zákona o místních poplatcích

 • dobrá uživatelská znalost práce na PC

 • orientace v oblasti veřejné správy a samosprávy

 • znalost zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek do 15.4.2021 do 15,00 hodin.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na podatelnu Obecního úřadu v Bělé u Jevíčka – v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – účetní“.

 • poštou na adresu Obecní úřad, Bělá u Jevíčka 7, 569 43 p. Jevíčko v zalepené a označené obálce „Veřejná výzva – účetní“.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce

 • datum a místo narození

 • místo trvalého pobytu

 • životopis s uvedením dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností

 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění / příloha č. 1/

 • informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.belaujev.net

 • osobní dotazník příloha č. 2

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru.

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 461 325 624.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Bělá u Jevíčka 3.3.2021 Starosta Petr Nárožný v.r.

Ke stažení:

Veřejná výzva.docx