Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zajímavost k přečtení- Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce K ř e n o v

Zajímavost k přečtení- Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce K ř e n o vZdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce K ř e n o v

(o.Svitavy).

 

 

 

Křenov byl založen někdy ve 13.století, první písemná zpráva o jeho existenci pochází z r.1308, v r.1365 je nazýván městečkem. Náležel vždy k moravskotřebovskému panství, jehož součástí zůstal až do zániku patrimoniální správy (1848). Znakové privilegium nebylo Křenovu zřejmě nikdy vydáno. V 16.století je doloženo užívání pečetě se symbolem kalicha mezi dvěma kruhy, snad hostiemi (J.Čarek, Městské znaky v českých zemích, Praha 1985). Stejný symbol byl použit v r.1787 (kruhy vedle kalicha jsou popisovány jako koule v kruhu, opis kapitálou - S.OPIDI.CRENOVIENSIS (srov.: J.Dřímal a I.Štarha, Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Brno 1979, s.422). Další vývojovou variantu představuje pečeť užitá v r.1831. Kalich je již ve štítě (J.Čarek nad něj přidává ještě hostii), nad nímž se vznáší koruna, štít přidržují štítonoši (dva lvi). Původ kalicha na křenovské pečeti není jasný, barvy nejsou známé. Koruna nad štítem symbolizuje nejspíše německý název městečka - Krönau (Dřímal-Štarha, c.d., s.422). Nejnověji, v díle K.Kuči (Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III., Praha 1998, s.341) je to opět jen štít s kalichem, z něhož vystupuje hostie, vše bez barev.

Autor návrhu znaku a vlajky současného Křenova především odmítl z dnešního hlediska nepřijatelnou podobu znaku se štítonoši a korunou nad štítem. Hlavní figurou znaku zůstal kalich s vystupující hostií. Palisáda v patě štítu připomíná vyjímečně rozsáhlé útočištné Křenovské či Mařínské hradisko z doby velkomoravské (asi 9.století, další stopy osídlení pochází z 12.-13.století). Kříž na palisádě symbolizuje nepřehlédnutelnou dominantu obce, farní kostel sv.Jana Křtitele (jedním z jeho atributů je rovněž kříž), vybudovaný moravskotřebovskými Lichtenštejny v letech 1728-29. Zlaté koruny nahrazující někdejší kruhy (hostie?) jsou připomínkou původního německého názvu obce. Základní modrá barva navazuje na symboliku vodotečí, protékajících katastrem obce, kombinace červené a zlaté (kříž na palisádě) byla převzata z rodového erbu knížat z Lichtenštejna. Z takto utvořeného znaku vychází i zjednodušený návrh křenovské vlajky.

 

 

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik