Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviruVyvěšeno: 11. 3. 2020
Sejmuto: 28. 3. 2020
Evidenční číslo: 14/2020

Ministerstvo zdravotnictví  přijalo
mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020
od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné,
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto
mimořádného opatření.
V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané
v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se
jich mělo účastnit více než 100 osob.
Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť
z výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny schůze, zasedání a podobné akce
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých
osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání
zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude
přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové
stránce http://www.mzcr.cz, přikládám k tomuto dopisu.

 

Další informace v přílohách....

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 03. 2020 13:25