Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický krajVyvěšeno: 25. 4. 2019
Sejmuto: 12. 5. 2019
Evidenční číslo: 2019/24

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický kraj

Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 858083/19/2800-11460-602966
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26. dubna 2019 do dne 27. května 2019
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800-11460-602966,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Miroslav Vobejda
vedoucí oddělení
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25. dubna 2019
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28. května 2019
Ing. Miroslav Vobejda
vedoucí oddělení
23. 04. 2019
Elektronicky podepsáno

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 04. 2019 8:58